Preview Mode Links will not work in preview mode

Fortelling Til Folket


Jul 7, 2023

Denne gangen byr vi på en gjesteepisode, som heter “Generasjonsmøter - katastrofedrinker og andre fortellinger”. Den handler om et prosjekt som muntlig forteller Tiril Bryn hadde høsten 2022, i samarbeid med Den Kulturelle Spaserstokken og Paulus Sykehjem i Oslo. 

Her får du høre om et unikt prosjekt, som lar pasientene ved dette unike sykehjemmet dele gleden ved muntlig fortelling med unge voksne. Under noen av opptakene har det vært viktig å være litt diskret med det tekniske utstyret - derfor vil vi anbefale å høre på podkasten med hodetelefoner, og gjerne i et forholdsvis stille miljø.